Instytut Głuchoniemych


   Stanisław Staszic ufundował Instytut Głuchoniemych, który ma siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 4/6.

   Stanisław Staszic był nie tylko wybitnym polskim działaczem oświatowym i naukowcem, ale również wielkim filantropem. W jego testamencie znajdują się znaczne zapisy dla wielu instytucji zajmujących się działalnością charytatywną i pomocą społeczną. Jedną z nich jest Instytut Głuchoniemych znajdujący się obecnie przy Placu Trzech Krzyży 4/6. To właśnie dzięki temu zapisowi możliwa była budowa tego gmachu. Powstał on w 1827 roku - rok po śmierci darczyńcy. Dokładny zapis ma następującą treść:

   Mam zaległą, a wysłużoną pensję w Skarbie 45 000 oblikwidowaną i przyznaną, ale dotąd nie wypłaconą, chociaż podobnie wysłużone pensje innym mojego stopnia urzędnikom płacono. Raczy więc rząd łaskawie tę zaległość pensji ciągłego mego pełnienia służby obrócić i użyć na własny swój* dobroczynny Instytut Głuchoniemych w Warszawie, na który Instytut ja tę moją własność 45 000 zapisuję.

    * własny swój - Instytut Głuchoniemych znajdował się w tym czasie pod opieką Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, której działaczem był Stanisław Staszic.

BIBLIOGRAFIA:

    * Chyra-Rolicz Z., Stanisław Staszic, PWN, Warszawa 1980, str. 139-140.
    * Szacka B., Stanisław Staszic, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966, str. 223-224.

powrót