Ośrodek szkolno-wychowawczy dla głuchych


   Obecnie jest on ulokowany na Woli przy ul. Łuckiej 17/23, ale do 1 września 1970 roku był na placu Trzech Krzyży w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych utworzonym 23 października 1817 r. m.in. przez Stanisława Staszica.

Historia Ośrodka:

23 października 1817

    zostaje otwarty Instytut Głuchoniemych w Warszawie

12 grudnia 1817

    przy Instytucie powstaje warsztat litograficzny, założony przez Jana Siestrzyńskiego. Jest to początek kształcenia zawodowego głuchych w Polsce.

1826

    Instytut przenosi się do nowego lokalu na Pl. Trzech Krzyży - działa    w nim już 6 warsztatów: stolarski, krawiecki, introligatorski, szewski, tokarski, dziewiarski.

1831

    powstaje przy Instytucie rzemieślnicza szkoła niedzielna, dająca wykształcenie ogólne tym, którzy uczą się zawodu w zakładach rzemieślniczych w mieście. Nauka trwa 2 lata.

1833

    tworzy się system kształcenia zawodowego - po przyuczeniu w warsztatach Instytucie następuje terminowanie (praktyczna nauka zawodu) przez okres 4-5 lat w zakładach rzemieślniczych w mieście, także w nowych zawodach: słomiankarstwo, bieliźniarstwo, snycerstwo.

1871

    przy Instytucie zostaje otwarta drukarnia i rozpoczyna się kształcenie w tym zawodzie - 3 lata praktycznej nauki zawodu w wymiarze 12 godzin tygodniowo, następnie 4-5 lat praca w drukarni, następnie egzamin na towarzysza sztuki drukarskiej.

1929

    powstają przy Instytucie pierwsze tzw. kursy dokształcające przygotowujące do egzaminów czeladniczych.

1 września 1937

    kursy dokształcające przekształcają się w pierwszą w Polsce szkołę zawodową dla głuchych o następujących kierunkach kształcenia: drukarz, introligator, stolarz, krawiec, szewc i ogrodnik.

1950-1952

    zlikwidowane zostaje kształcenie w zawodach szewca, stolarza i ogrodnika.

1961

    zostaje uruchomiony nowy kierunek zawodowy - ślusarz.

1 września 1970

    szkoła zawodowa przenosi się do nowego lokalu    przy ul. Łuckiej 17/23 jako Zakład Wychowawczy dla Głuchych nr 14 z Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 52. Dyrektorem Zakładu zostaje mianowany p. Czesław Wąsik.

1971/72

    wprowadzone zostają nowe zawody - elektromechanik i grawer.

1973

    dyrekcję placówki obejmuje p. Tadeusz Szymczak.    zostaje zorganizowany w Ośrodku pierwszy w Polsce kurs języka migowego dla nauczycieli i wychowawców prowadzony przez p. B. Szczepankowskiego

1974

    zaczyna wychodzić gazetka „CZY WIESZ?”

1975

    zlikwidowane zostaje kształcenie w zawodach krawca i grawera.

1976

    placówka zmienia nazwę na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych. W ośrodku zostaje powołane pierwsze w Polsce, czteroletnie Liceum Zawodowe dla głuchych ze specjalnościami:

       * elektromechanik urządzeń przemysłowych
       * składacz ręczny i operator małej poligrafii

   Od tego momentu w Ośrodku funkcjonują 2 szkoły

       * liceum zawodowe i zasadnicza szkoła zawodowa.

1980

    ośrodkowi zostaje nadany sztandar i imię Jana Siestrzyńskiego - pierwszego nauczyciela zawodu    pierwsze matury w ośrodku zdają: Jadwiga Grzybicka, Małgorzata Krawczyk, Elwira Lewandowska, Renata Łodej, Krystyna Prostak i Jolanta Michałowska

1982

    nauka w liceum zostaje przedłużona do 5 lat.

1988

    w Ośrodku zostaje zatrudniona pierwsza osoba niesłysząca na stanowisku pedagogicznym, absolwentka Ośrodka, p. Alicja Orłowska jako wychowawczyni w internacie.

1990

    dyrekcję obejmuje p. Bogdan Szczepankowski.

1990-92

    następuje stopniowa zmiana kierunku kształcenia poligraficznego    w liceum ze składu ręcznego na skład komputerowy.

2002
   otworzenie Liceum Profilowanego; kształcenie odbywa się w profilach:

       * zarządzanie informacją
       * mechaniczne techniki wytwarzania
       * kreowanie ubioru

   utworzenie pracowni komputerowej (z internetem) w internacie.    wyposażenie pracowni komputerowych w stały dostęp do internetu.   Autor: k2d

Bibliografia

       * Zbigniew Wójcik, Stanisław Staszic, Kraków 1999,       
* Praca Zbiorowa pod redakcją: Jerzego Borowca i Jana Chmielewskiego, Ludzie, którzy przeszli do historii, Warszawa 2002,       
* Strona internetowa Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, http://www.wola.waw.pl/,       
* Strona internetowa Ośrodka szkolno-wychowawczego dla głuchych, http://www.oswg-wawa.edu.pl/.

Położenie: Wola, ul. Łucka 17/23

powrót