Szpital Wolski


   Współczesna działalność Szpitala Wolskiego stanowi kontynuację działalności trzech instytucji, które daty i okoliczności powstania sytuują w różnych epokach dziejów Warszawy, ale które łączy leżące u podstaw powołania każdej z nich dążenie do zapewnienia pomocy chorym, cierpiącym i słabym.

   To nie tylko historia konkretnych instytucji w pisanych w historię miasta, ale też ilustracja przeobrażeń, jakim na przestrzeni dziejów podlegała działalność na rzecz jego mieszkańców.

   W ujęciu chronologicznym są to: Szpital Św. Ducha działający od roku 1444 do 1946, Szpital Wolski powołany w roku 1877, Szpital Starozakonnych na Czystem działający od roku 1902 do 109040.

   Powstanie Szpitala Wolskiego wiąże się z zapisem Stanisława Staszica, który w testamencie spisanym w roku 1824 przeznaczył większość swego majątku na cele dobroczynne.

   "Z sum hipotekowych na Dobrach Wyszniskich ... dwakroć sto tysięcy za zaprowadzenie Domu Zarobkowego w Warszawie lub zaprowadzenie przynajmniej Sal Zarobkowych, przy jakim w Warszawie Instytucie, lub szpitalu ubogich... ."

   Stanisław Staszic, jeden z czołowych ideologów i reformatorów polskiego oświecenia traktował działalność dobroczynną jaki część szeroko rozumianej działalności społecznej.

   Dlatego zapisując w 1824 r. swój majątek, deklarował nie tylko chęć opieki nad ubogimi i chorymi, ale również, a może przede wszystkim pomoc w uzyskaniu "zarobku", a więc w wychodzeniu z sytuacji, w której powstała konieczność korzystania z jałmużny.Autor: k2d
Bibliografia
* praca zbiorowa, Szpital Wolski - obchody stulecia – historia i spółczesność, Warszawa 2002
Położenie: Wola, ul. Kasprzaka17

powrot