Staszic a Giełda Warszawska


   W 1816 roku Stanisław Staszic został członkiem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji oraz Dyrektorem Przemysłu i Kunsztów. To wydarzenie wpłynęło na udział Staszica w procesie zakładania Giełdy Warszawskiej.

   W 1817 roku Postanowienie ks. Namiestnika Królewskiego dało początek pierwszej w Warszawie Giełdzie Kupieckiej. Wkrótce po ogłoszeniu Postanowienia (już po miesiącu) Giełda rozpoczęła działalność. Tak rychłe otwarcie tej instytucji odbyć się mogło właśnie dzięki zaangażowaniu Staszica – który, jako członek Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, polecił jak najszybszą inaugurację Giełdy. Otóż, donosząc Prezydentowi Municypalności o Postanowieniu, napisał: „ażeby zwłaszcza z powodu zbliżaiącego się Jarmarku walnego iaknayrychley Postanowienie względem zaprowadzenie Giełdy i Meklerów w Warszawie do skutku przywiódł i Lokal Giełdy tymczasowie obmyślił”. Wspomniany Prezydent z wykonaniem polecenia również nie zwlekał – niezwłocznie powołał odpowiednich ludzi – i dnia 12 maja 1817 roku nastąpiło urzędowe otwarcie Giełdy Warszawskiej.

   Instytucja ta istnieje z przerwami do dziś. Przerwy powodowane były wojnami, z jakimi w dwudziestym wieku przyszło się zmierzyć oraz późniejszymi rządami komunistów polskich. Nie zmienia to jednak faktu, iż samo założenie Giełdy zawdzięczać należy ludziom, którzy potrafili trzeźwo myśleć i szybko działać – jak Staszic.

   Obecnie Giełda Warszawska działa na nieco innych zasadach i pod inną nazwą. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, bo tak brzmi dzisiejsza nazwa tej instytucji, jest kontynuacją pomysłu sprzed prawie 190 lat. Jej budynek znajduje się przy ulicy Książęcej 4. Jego aktualny wygląd uwieczniliśmy na zdjęciach.

Bibliografia: Barbara Szacka „Stanisław Staszic”, Warszawa 1966

      * „Stulecie Giełdy Warszawskiej”, Warszawa 1997

powrót