Szkoła techniczna


   Działalność Stanisława Staszica doprowadziła do otwarcia pierwszej polskiej technicznej szkoły wyższej o profilu cywilnym. Uroczysta inauguracja Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego odbyła się 4 stycznia 1826 roku. Z powodu wybuchu Powstania Listopadowego Szkoła Przygotowawcza została zamknięta 19 listopada 1831 roku. Pomimo tego idea utworzenia wyższej szkoły technicznej w Warszawie była wciąż żywa. W 1897 podjeto działania na rzecz jej otwarcia w ten sposób kontynuowana byłaby tradycja szkoły założonej przez Staszica. Pomysł uzyskał akceptację cara i w 1898 roku uczelnia pod nazwą Warszawski Instytut Politechniczy im. Mikołaja II rozpoczął działalność. W roku 1915 uczelnia podjęła działalność jako Politechnika Warszawska, a językiem wykładowym stał się język polski, a nie tak jak wcześniej język rosyjski.powrót