Pałac Kazimierzowski


   Został zbudowany w latach 1636 - 41 jako pałac letni Villa Regia (gdy królem był Władysław IV Waza). Po odbudowie po potopie szwedzkim budynek nazwano Pałacem Kazimierzowskim na cześć króla Jana Kazimierza. Po zniszczeniach po III wojnie północnej pałac spalono. Jeszcze w 1733 na miejscu budynku znajdowały się ruiny. Król August II kupił je i między pałacem a ulicą wybudował 8 pawilonów koszar dla wojska saskiego. W 1736 pałac Kazimierzowski został odbudowany przez ministra saskiego - Aleksandra Sułkowskiego.

   W latach 1765-1795 w pałacu i przyległych koszarach mieściła się Szkoła Rycerska, w której uczył się m. in. Tadeusz Kościuszko. W 1813 roku spłonęły w pożarze koszary, a od 1816 roku pałac przebudowano w klasycystycznym stylu na pomieszczenia uniwersytetu. Na czele Rady Głównej Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego stanął Stanisław Staszic. Uniwerystet kształcił wówczas na 5 wydziałach: Prawa i Administracji, Lekarskim, Filozoficznym, Teologicznym oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Liczba wszystkich studentów wynosiła 800. Profesorów było około 50.

   Wówczas - jak i obecnie - centralnym miejscem Uniwerystetu był właśnie Pałac Kazimierzowski. To tu znajduje się siedziba rektora i innych władz uczelni. W tym właśnie miejscu odbywają się również najbardziej prestiżowe dla UW imprezy.

   Mało kto wie, że Stanisław Staszic zlecił dobudowanie skrzydeł w Pałacu Kazimierzowskim oraz w swoim testamencie przeznaczył znaczną sumę na wydział lekarski Uniwersytetu.Pałac Kazimierzowski, obecnie niestety w remoncieWnętrze Pałacu Kazimierzowskiego

Autor: Ewa Psiurska, kl. 2B

Zdjęcia: Mateusz Gintrowski, kl. 2B

Żródła:

       * Chrościcki J., Atlas architektury Warszawy, wyd. Arkady, Warszawa, 1977
       * Szwankowski E., Ulice i place Warszawy, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
       * strona internetowa Uniwersytetu Warszawskiego http://www.uw.edu.pl/pl.php/wczoraj/historia/1816p.html

powrót