Lasek Bielański


   Na terenie Lasku Bielańsakiego Stanisław Staszic prowadził liczne badania geologiczne oraz studia z zakresu psychologii człowieka (ich wyniki zawarł później w "Rodzie ludzkim"). Ziemie Bielan (również lasek) zostały w 1817 roku zajęte przez Instytut Agronomiczny, którego założycielem był Staszic.

Obrazek 1
Obrazek 2
Obrazek 3
Obrazek 4
Obrazek 5
Obrazek 6


   Tereny Bielan i obecnego Lasku Bielańskiego były drogie Stanisławowi Staszicowi. Były celem jego licznych samotnych spacerów, miejscem badań geologicznych oraz psychologiczno-historiozoficznych, a wreszcie grobem.

   Podobno miał zwyczaj przychodzić do lasu i siadać nad brzegiem Wisły pod dębem i tam rozmyślać nad sprawami kultury i oświaty.

   Tu prowadził również badania geologiczne, a następnie doprowadził w 1817 roku do przejęcia obszaru Bielan przez założony przez siebie Instytut Agronomiczny, który swą siedzibę miał na pobliskim Marymoncie.

   W Lasku Bielańskim miał również miejsce przeprowadzony przez Staszica podczas prac nad „Rodem ludzkim” eksperyment. Miał ona na celu odnalezienie w dziejach ogólną zasadę, wedle której następował rozwój społeczeństw. Według jego opinii czynnikiem determinującym to zjawisko jest dążenie człowieka do przetrwania i posiadania. W celu zaobserwowania zjawisk kształtujących pierwotne społeczeństwa wygłodził kilkunastu młodych ludzi i po kilku dniach wypuścił do tegoż lasku. Uważał, że rzucą się oni między drzewa w poszukiwaniu pożywienia. Tymczasem zaczęli oni błagać Staszica o nakarmienie ich. Eksperyment się nie powiódł.

Położenie: W Lasku Bielańskim
Autor: k2f
Bibliografia: Chyra-Rolicz Z., Stanisław Staszic, PWN, Warszawa 1980, str. 71-73.

powrot