Plac Bankowy


   Najistotniejszymi miejscami związanymi ze Stanisławem Staszicem a znajdującymi się w obszarze dzielnicy Śródmieście ograniczonym ulicami Marszałkowską, Jana Pawła II, Świętokrzyską i Al. Solidarności są: Plac Bankowy oraz położony przy nim warszawski Ratusz. Staszic odpowiada za współczesny wygląd Ratusza oraz zabudowy Placu Bankowego. Zwrot "odpowiada" należy tu prawdopodobnie rozumieć jako odpowiedzialność zarówno architektoniczną (plany, wskazówki), jak i finansową. Z licznych zapisów wynika bowiem, że Stanisław Staszic finansował wiele budowli, również na terenie Warszawy. Również jego talenta projektanckie dawały o sobie znać dość często i jesteśmy przekonani, iż to właśnie on stworzył, jeśli nie same plany architektoniczne Ratusza, to podwaliny pod nie. Obecny wygląd tych miejsc uwieczniliśmy na zdjęciach. Zamieszczone one zostały na stronie wiki Projektu Staszic.

Bibliografia: Zofia Chyra-Rolicz, „Stanisław Staszic”, Warszawa 1980
Barbara Szacka, „Stanisław Staszic”, Warszawa 1966    

powrót