Nowy Świat 35


   Przy ulicy Nowy Świat numer 35 łatwo odnaleźć posiadłość należącą onegdaj do arcybiskupa Hołowczyca, a wiążącą się ze Stanisławem Staszicem zaledwie pośrednio. Architektem zajmującym się budową tego pałacu był Antonio Corazzi – włoski architekt późnego klasycyzmu przybyły do Polski na specjalne zaproszenie Staszica, poszukującego biegłego budowniczego, któremu zamierzał powierzyć ambitny plan budowy nowego gmachu Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Staszic był jego prezesem). Kamienica została wzniesiona w 1820 roku lecz w trakcie II Wojny Światowej uległa zniszczeniu. Odbudowano ją dopiero w 1949 roku nawiązując do pierwotnego stanu. Cechą wyróżniającą dawną siedzibę arcybiskupa jest fasada z sześciokolumnowym doryckim portykiem.

Autor: k1a

Bibliografia:

       * Barbara Szacka Stanisław Staszic, Warszawa 1966

Położenie: Nowy Świat 35

powrót