Dom Przytułku i Pracy


ul. Wolska 4

   Ulica Wolska odchodzi od ulicy Okopowej i dochodzi aż do ulicy Studziennej za cmentarzem Wolskim. W dokumentach z XIV wieku występowała jako trakt prowadzący do wsi książęcej Wielka Wola.

   Pod koniec XVII wieku z funduszów królowej Marii Kazimiery rozpoczęto przy niej budowę murowanego kościóła, którą dokończono dopiero w 1740 roku. Od ok. 1725 roku początkowy odcinek drogi został nazwany Aleją Wolską. Ok. 1768 roku niedaleko kościoła powstało skrzyżowanie Drogi Królewskiej prowadzącej do Zamku Ujazdowskiego i dróg łączącyh Wolę z innymi częściami Warszawy i jej przedmieść. W 1770 roku Wolska została odcięta wałem i fosą - wybudowane w wale rogatki Wolskie stanowiły jedyny wjazd do Warszawy od zachodu. W tym czasie zaczęto budować w pobliżu wału i rogatek domy przedmieścia wolskiego.

   W 1829 roku na obszernej 4-hektarowej posesji z ogrodem (pod obecnym numerem 4) powstał Dom Przytułku i Pracy, którego budowa została sfinansowana przez Fundację Stanisława Staszica - na mocy testamentu Stanisława Staszica, który zmarł w 1824 roku, fundacja przeznaczyła majątek na cele dobroczynne. Dom Przytułku i Pracy był postrachem żebraków warszawskich. W 1890 roku założono tam nowy Dom Zarobkowy im. Stanisława Staszica.

   W 1831 roku podczas powstania listopadowego Reduta Wolska odegrała znaczną rolę podczas szturmu wojsk carskich na Warszawę. Na wałach Reduty zginął jej obrońca, generał Józef Sowiński.

   Ulica Wolska została zniszczona w czasie II Wojny Światowej - częściowo podczas oblężenia Warszawy wew rześniu 1939, a prawie całkowicie w sierpniu 1944. Tamtędy szedł główny atak wosjk hitelrowskich przeciw powstańcom i tam rozegrały się ciężkie walki. Większość ludności zamieszkałej przy ulicy Wolskiej została wymordowana, a zabudowa - spalona. Ocalały nieliczne budynki.

   Po wojnie została odbudowana i w ówczesnym kształcie trwa do dziś.Ulica Wolska, przy niej mieścił się Dom Przytułku i Pracy


   Tablica poświęcona pamięci Polaków, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego (wzmianka w tekście)

Autor: Ewa Psiurska, kl. 2B
Zdjęcia: Mateusz Gintrowski, kl. 2B
Źródła:

       * Chrościcki J., Atlas architektury Warszawy, Arkady, Warszawa, 1977
       * Szwankowski E., Ulice i place Warszawy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
       * Strona internetowa Szpitala Wolskiego http://www.szpitalwolski.tele2.pl/informacje/o_szpitalu.html    

powrót