Instytut Agronomiczny


   Instytut Agronomiczny został założony w 1816 roku z inicjatywy Stanisława Staszica jako Szkoła Agronomiczna. Była to pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie wyższa szkoła rolnicza. Oficjalne otwarcie nastąpiło w 1820 roku, ale pod inną nazwą - Instytut Agronomiczny. Jego siedzibą był pałacyk w Marymoncie wzniesiony w XVII wieku według projektu Tylmana z Gamaren. Plan przebudowy i przystosowania budynku do potrzeb Instytutu przygotował Antonio Corazzi - architekt, który częstokroć był zatrudniany przez Staszica również przy innych projektach.

   W Instytucie Agronomicznym działały: na poziomie niższym - szkoła dla parobków, owczarzy, gorzelników, a na poziomie wyższym - szkoła dla ekonomów i rządców oraz szkoła weterynarii z siedzibą w Burakowie. W takim kształcie Instytut przestał istnieć po powstaniu listopadowym. W 1840 roku przekształcono go w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, a w 1861 w wyniku reorganizacji szkolnictwa ostatecznie zamknięto przenosząc zbiory do podobnej instytucji w Puławach (Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny). Jego zabudowania zostały przekształcone w koszary, a w roku 1954 rozebrane.

Położenie: Marymont
Autor: k2f Tekst: Anna Krześniak Zdjęcia: Adrian Elczewski
Opracowanie komputerowe: Piotr Miedzik
Bibliografia: Encyklopedia Warszawy, red. Bartłomiej Kaczorowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

powrót